Eerste blad   Vorig blad Blad 158 van 511 bladen.Schema   Volgend blad   Laatste blad


914    ? (?) ? [1741] (code: 2^09+402).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) ? [16303] (code: 2^10+804) (zie 1828) en ? (?) ? [16304] (code: 2^10+805) (zie 1829).
Tr. [572].
915    Weijntje (Weijntje) Arends KLOOSTERMAN [1742] (code: 2^09+403).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ±11-1760 te ? (bron: ?), begr. op 07-11-1760 te Elburg (bron: ? (NW_VELUWE)).
Dr. van Arend (Arend) KLOOSTERMAN [16301] (code: 2^10+806) (zie 1830) en ? (?) ? [16302] (code: 2^10+807) (zie 1831).
Otr. (1) [5074] ? te ? Tr. op 01-04-1711 te Elburg (bron: DTB Elburg inv nr 627). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Adrianus (Adrianus) van der HORST [16295], cadet regiment van kolonel Buchwitz.
Geb. ? te den Bosch (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) van der HORST [16296] en ? (?) ? [16297].
Tr. (2) [572].
Partner is ? (?) ? [1741] (code: 2^09+402) (zie 914).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Wijnanda (Wijnanda) HORST, van DER [16300].
Geb. ±06-1710 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 30-06-1710 te Elburg (bron: DTB Elburg inv nr 627). bron.
Overl. ±12-1775 te ? (bron: ?), begr. op 06-12-1775 te Elburg (bron: ? (NW_VELUWE) 632).
- 24-02-1764 testament van Arent van der Horst en zijn vrouw Eegje Klaas. waarin genoemd worden Neeltje Oossaan vrouw van Frans Bruijning Carmelk en zijn zus Wijnanda van der Horst vrouw van Andries Tijm te Amsterdam en hafzus Hendrika Cloosterman vrouw van Jan Hoeve te Elburg. (bron: ORA Nieuwendam inv nr ?) transcriptie
Otr. [5918] ? te ? Tr. voor 1744 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Andries (Andries) TIJM [19569].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) TIJM [19570] en ? (?) ? [19571].
   2. m  Adrianus Alexander (Adriaan) Adrianusz van der HORST [16298].
Geb. ±01-1713 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 05-01-1713 te Elburg (bron: DTB Elburg inv nr 627). bron.
Overl. ±03-1782 te ? (bron: ?), begr. op 06-03-1782 te Elburg (bron: ? (NW_VELUWE) 632).
   3. m  Arnoldus (Arend) Adrianusz van der HORST [16299], schepenen Zunderdorp.
Geb. ±06-1719 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 11-06-1719 te Elburg (bron: DTB Elburg inv nr 627). bron.
Overl. ±04-1795 te ? (bron: ?), begr. op 23-04-1795 te Elburg (bron: ? (NW_VELUWE) 632).
Adrien van der Horst doet zijn beklag bij de kerk dat dit onmogelijk zijn kind kan zijn omdat hij diende in het leger en lang van huis was geweest. "zoon van Wijnanda Ariens, een man hebbende, maar absent, die het kint haar is opgedragen dog niet zonder dispicie van onecht en overspel gewonnen". (bron: ?)
Wordt vermeld als voogd van de kinderen van Huijbert Visscher (zijn zwager uit zijn 1ste huwelijk) en Ide Alberts Dunning (neef uit zijn 2de vrouws 1ste huwelijk) (bron: ?)
- Hij erft twee obligaties van f1000,- van Jan Bant en Grietje Dirks Kok (bron: ?)
- 24-02-1764 testament van Arent van der Horst en zijn vrouw Eegje Klaas. waarin genoemd worden Neeltje Oossaan vrouw van Frans Bruijning Carmelk en zijn zus Wijnanda van der Horst vrouw van Andries Tijm te Amsterdam en hafzus Hendrika Cloosterman vrouw van Jan Hoeve te Elburg. (bron: ORA Nieuwendam inv nr ?) transcriptie
- Op 28-05-1779 maakt hij een nieuw testament waaruit blijkt dat zijn zus Wijnanda inmiddels is overleden en hij alles nalaat aan zijn halfzuster Hendrina. De kinderen uit het huwelijk van zijn zus Wijnanda worden gepasseerd. (bron: ORA Nieuwendam inv nr ?) transcriptie
Otr. (1) [5914] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Trijntje (Trijntje) VISSCHER [19559].
Geb. ? te verm. Holysloot (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) VISSCHER [19560] en ? (?) ? [19561].
- In 1761 maken zij een langstlevende testament met een bepaling dat zijn moeder ieder jaar f55,- uitbetaald zou krijgen. (bron: ?).
Otr. (2) [5917] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Eegje (Eegje) Klaas BEERDES [19562].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. <05-1779 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Klaas (Klaas) BEERDES [19563] en ? (?) ? [19564].
Eegje Klaas Beerdes is weduwe:
Otr.[5915] op ? te ?, tr. op ? te ?, tr.kerk op ? te ?,
met Ide (Ide) Lucas ? [19565],
geb. op ? te ?, ged. op ?, te ?,
overl. op ? te ?, begr. op ? te ?,
zn. van Lucas (Lucas) ? [19567] en ? (?) ? [19568]

Eegje Klaas Beerdes is weduwe:
Otr.[5916] op ? te ?, tr. op ? te ?, tr.kerk op ? te ?,
met Cornelis (Cornelis) Visscher [19566],
geb. op ? te ?, ged. op ?, te ?,
overl. op ? te ?, begr. op ? te ?,
zn. van ? (?) Visscher [19560] en ? (?) ? [19561].
- Op 24-02-1764 maken zij samen te Monnickendam een langstlevende testament. hierin worden als efgenamen genoemd zijn zuster Wijnanda vrouw van Andries Tijm te Amsterdam en zijn halfzuster Hendrika Kloosterman. Ook is er een legaat van f500,- voor Neeltje Oossaan (bron: ?).
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Hendrika (Hendrika) KLOOSTERMAN [1738] (code: 2^08+201), geb. ±03-1730 te ? (zie 457).

916    Seger (Seger) Pietersz HOEK [1745] (code: 2^09+404).
Geb. ±10-1712 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 09-10-1712 te Hem (get.: moeders snaar (schoonzus) Aaltje Simons) (bron: DTB hem inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Pieter (Pieter) Segersz HOEK [16523] (code: 2^10+808) (zie 1832) en Luijduw (Luijduw) Jans ? [16524] (code: 2^10+809) (zie 1833).
Otr. (1) [574] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Antje (Antje) Jans KIEFTENS [1746] (code: 2^09+405) (zie 917).
Otr. (2) [5345] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [17300].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [17301] en ? (?) ? [17302].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Pieter (Pieter) Segersz HOEK [1743] (code: 2^08+202), geb. ±03-1747 te ? (zie 458).
   2. m  Jan (Jan) Segersz HOEK [16519].
Geb. ±03-1749 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 23-03-1749 te Hem (get.: Magtelijn Klaas) (bron: DTN Hem inv nr 5). bron.
Overl. op 07-02-1819 te Hoorn (bron: ?), begr. ? te ?
- Op 25 februari 1819 wordt zijn boedel beschreven in weeshuismap 8 nr. 5 d.d. 26.9.1819; idem d.d. 28.2.1819 een inventarislijst. Zijn nichtje Antje Hoek krijgt uit de erfenis f 77,- (bron: Jaarboek 2006 Oud-Monnickendam)
Otr. [5132] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Dieuwertje (Dieuwertje) Klaas KOSTER [16520].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Klaas (Klaas) KOSTER [16521] en ? (?) ? [16522].
   3. m  Bastiaan (Bastiaan) Segersz HOEK [17269].
Geb. ±01-1751 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 31-01-1751 te Hem (get.: Trijntje Hoek) (bron: DTB Hem inv nr 5). bron.
Overl. voor 1752 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   4. m  Bastiaan (Bastiaan) Segersz HOEK [17272].
Geb. ±05-1752 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 21-05-1752 te Hem (get.: Trijntje Hoek) (bron: DTB Hem inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [5344] ? te ? Tr. voor 1776 te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Antje (Antje) Reijnders PIJL [17297].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Reijnder (Reijnder) PIJL [17298] en ? (?) ? [17299].
   5. m  Herman (Herman) Segersz HOEK [17296].
Geb. ±08-1755 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 17-08-1755 te Hem (get.: vaders schoonzus Antje) (bron: DTB Hem inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
917    Antje (Antje) Jans KIEFTENS [1746] (code: 2^09+405).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) KIEFTENS [16525] (code: 2^10+810) (zie 1834) en ? (?) ? [16526] (code: 2^10+811) (zie 1835).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 916).
 
918    Jan (Jan) SWAAG [1747] (code: 2^09+406).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) SWAAG [1749] (code: 2^10+0812) (zie 1836) en ? (?) ? [1750] (code: 2^10+0813) (zie 1837).
Otr. [575] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
919    ? (?) ? [1748] (code: 2^09+407).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sijbrecht (Sijbrecht) Jans SCHOORL (Swaag) [1744] (code: 2^08+203), geb. ? te ? (zie 459).

920    Jan (Jan) VISSER [1990] (code: 2^09+408).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) VISSER [1992] (code: 2^10+0816) (zie 1840) en ? (?) ? [1993] (code: 2^10+0817) (zie 1841).
Otr. [686] ? te ? Tr. op 13-09-1729 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
921    Lijsbeth (Lijsbeth) Cornelis EDEL [1991] (code: 2^09+409).
Geb. ±09-1709 te ? Ged. (NG) op 15-09-1709 te Kwadijk (bron: DTB Kwadijk inv nr 1a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Cornelis (Cornelis) Jansz EDEL (Mars) [1994] (code: 2^10+0818) (zie 1842) en Welmoet (Welmoet) Jans ? [11451] (code: 2^10+0819) (zie 1843).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Jansz VISSER [1764] (code: 2^08+204), geb. op 05-11-1742 te verm. Ilpendam (zie 460).

922    Jan (Jan) Cornelisz BRUIJN [1998] (code: 2^09+410).
Geb. ±01-1709 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 13-01-1709 te Monnickendam (get.: Lijsbet Pieters) (bron: DTB Monnickendam inv nr 2). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Cornelis (Cornelis) Jansz BRUIJN [2000] (code: 2^10+0820) (zie 1844) en Trijntje (Trijntje) Klaas GROOT [2001] (code: 2^10+0821) (zie 1845).
Otr. [690] op 14-03-1735 te Monnickendam (bron: ?), tr. op 27-03-1735 te Edam (bron: ?), tr. kerk ? te ?
923    Pietertje (Pietertje) Hessels DIERDORP [1999] (code: 2^09+411).
Geb. ±03-1715 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 13-03-1715 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 3). bron.
Overl. op 09-11-1775 te Monnickendam (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Hessel (Hessel) Jansz DIERDORP [2002] (code: 2^10+0822) (zie 1846) en Trijntje (Trijntje) Jans ? [2003] (code: 2^10+0823) (zie 1847).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje (Trijntje) Jansz BRUIJN [1765] (code: 2^08+205), geb. op 21-10-1742 te Purmer (zie 461).

924    Gerrit (Gerrit) Hendriksz MIDDELBEEK [2028] (code: 2^09+412).
Geb. ±08-1713 te ? (bron: ?), ged. (?) op 20-08-1713 te Badbergen (DE) (bron: ?).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Heinrich (Heinrich) Stoffelsz MIDDELBEKE [2038] (code: 2^10+0824) (zie 1848) en Catrina (Catrina) Gerts BASZKEN [2039] (code: 2^10+0825) (zie 1849).
- Op 20-12-1733 samen met Harmen Mitelen uit Badbergen aangenomen als lidmaat van de lutherse gemeente van Monnickendam. (bron: DTB Monnickendam inv nr 16) bron.
Otr. (1) [2976] op 04-02-1736 te Monnickendam (bron: DTB Monnickendam inv nr 24). bron, tr. ±02-1736 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Neeltje (Neeltje) Jans ? [14182].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) ? [14183] en ? (?) ? [14184].
Neeltje Jans was weduwe
Otr.[6530] op ? te ?, tr. op ? te ?, tr.kerk op ? te ?,
met ? (?) ? [21651],
geb. op ? te ?, ged. op ? te ?,
overl. op ? te ?, begr. op ? te ?,
zn. van ? (?) ? [21652] en ? (?) ? [21653].
Otr. (2) [705] op 29-11-1738 te Monnickendam (bron: DTB Monnickendam inv nr 8). bron, tr. ±12-1738 te ? (bron: ?), tr. kerk op 14-12-1738 te Monnickendam (Luthers) (bron: DTB Monnickendam inv nr 16). bron.
Echtgenote is Neeltje (Neeltje) Cornelis ? [2029] (code: 2^09+413) (zie 925).
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Hendrik (Hendrik) Gerritsz MIDDELBEEK [14185].
Geb. ±05-1739 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 03-05-1739 te Monnickendam (get.: Anna Regina Balthasar) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [5078] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Antje (Antje) Hilbrandsz ? [16313].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Hilbrand (Hilbrand) ? [16314] en ? (?) ? [16315].
   2. v  Trijntje (Trijntje) Gerrits MIDDELBEEK [14187].
Geb. ±10-1740 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 23-10-1740 te Monnickendam (get.: Anna Regina Balthasar) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [8691] op 09-08-1766 te Monnickendam + Nieuwendam (bron: DTB Monnickendam inv nr 28 + Nieuwendam inv nr 24). bron bron, tr. op 24-08-1766 te Zunderdorp (bron: DTB Nieuwendam inv nr 24). bron, tr. kerk op 24-08-1766 te Zunderdorp (NG) (bron: DTB Nieuwendam inv nr 24). bron.
Echtgenoot is Willem (Willem) IJsbrandsz BOOIJ [28930].
Geb. ±04-1739 te Zunderdorp (bron: ?), ged. (NG) op 19-04-1739 te Nieuwendam (get.: Maartje Dekker) (bron: DTB Nieuwendam inv nr 23). bron.
Overl. op 01-10-1807 te Ransdorp (bron: DTB Ransdorp inv nr 629). bron, begr. ? te ?
Zn. van IJsbrand (IJsbrand) BOOIJ [28931] en Stijntje (Stijntje) Jans GROOT [28932].
   3. v  Jannetje (Jannetje) Gerrits MIDDELBEEK [14186].
Geb. ±02-1742 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 04-02-1742 te Monnickendam (get.: Anna Regina Balthasar) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. voor 1755 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   4. v  Anna (Anna) Gerrits MIDDELBEEK [14188].
Geb. ±08-1743 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 25-08-1743 te Monnickendam (get.: Grietje Wagters) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. voor 1749 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   5. m  Gerrit (Gerrit) Gerritsz MIDDELBEEK [14189].
Geb. ±01-1745 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 10-01-1745 te Monnickendam (get.: Claartje Roseboom) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [5077] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Marijtje (Marijtje) KRAAIJ [16310].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) KRAAIJ [16311] en ? (?) ? [16312].
   6. v  Geertje (Geertje) Gerrits MIDDELBEEK [14190].
Geb. ±03-1746 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 06-03-1746 te Monnickendam (get.: Geertruij Willems) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   7. v  Annetje (Annetje) Gerrits MIDDELBEEK [14191].
Geb. ±02-1749 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 09-02-1749 te Monnickendam (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. voor 1750 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   8. v  Annetje (Annetje) Gerrits MIDDELBEEK [14192].
Geb. ±04-1750 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 19-04-1750 te Monnickendam (get.: Vrouwtjen Westerburg) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   9. m  Cornelis (Cornelis) Gerritsz MIDDELBEEK [1717] (code: 2^08+206), geb. ±11-1751 te ? (zie 462).
   10. m  Dirk (Dirk) Gerritsz MIDDELBEEK [14193].
Geb. ±02-1753 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 04-02-1753 te Monnickendam (get.: Geesje Bartholomeus) (bron: DTB Monnickendam inv inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   11. v  Niesje (Niesje) Gerrits MIDDELBEEK [14194].
Geb. ±05-1754 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 26-05-1754 te Monnickendam (get.: Geertruij Willems) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   12. v  Jannetje (Jannetje) Gerrits MIDDELBEEK [14195].
Geb. ±11-1755 te ? (bron: ?), ged. (Luthers) op 16-11-1755 te Monnickendam (get.: Geertruij Willems) (bron: DTB Monnickendam inv nr 14). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
925    Neeltje (Neeltje) Cornelis ? [2029] (code: 2^09+413).
Geb. ±07-1712 te de Buurt (bron: ?), ged. (NG) op 31-07-1712 te Marken (get.: Marij Muus) (bron: DTB Marken inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Gecr. ? te ? Begr. op 07-12-1782 te Monnickendam (bron: ?).
Dr. van Cornelis (Cornelis) Klaasz ? [2048] (code: 2^10+0826) (zie 1850) en Niesje (Niesje) Elberts ? [2049] (code: 2^10+0827) (zie 1851).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder 924).

Eerste blad   Vorig blad Blad 158 van 511 bladen.Schema   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail