Eerste blad   Vorig blad Blad 158 van 448 bladen.Schema   Volgend blad   Laatste blad


1016    Jacob (Jacob) Klaasz HETJES [2453] (code: 2^09+504).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Klaas (Klaas) Jansz HETJES [2664] (code: 2^10+1008) (zie 2032) en Welmoet (Welmoet) Klaas DOETS [2665] (code: 2^10+1009) (zie 2033).
- Op 16-12-1645 genoemd in ONA inv nr 646 (bron: ?)
- Op 04-11-1749 Bewijs van ´s moeders erfenis van Claas Jacobsz Hetjes, daar vader is Jacob Claasz Hetjes en moeder van is geweest Trijntje Jans, te Axwijk overleden. De voogden Jan de Wit en Jacob Groot zijn met de vader als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen o.a. een obligatie van f 1000.- op naam van Jan Jansz Laan in dato 21-04-1731, een obligatie van f 800.- op naam van Jan Pietersz Zoon in dato 12-03-1642, een obligatie van f 200.- op naam van Geertje Gerrits te Axwijk in dato 15-02-1703. Dit volgens ORA Edam inv nr 3999 (bron: ?).
Otr. (1) [912] ? te ? Tr. op 04-03-1735 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk op 23-01-1735 te Middelie (doopsgezind) (bron: ?).
Echtgenote is Trijntje (Trijntje) Jans ? [2455].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) ? [2456] en ? (?) ? [2457].
Otr. (2) [911] ? te ? Tr. op 04-12-1749 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk op 16-11-1749 te Middelie (Doopsgezind) (bron: ?).
Echtgenote is Grietje (Grietje) Dirks ? [2454] (code: 2^09+505) (zie 1017).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Klaas (Klaas) Jacobsz HETJES [21724].
Geb. ±1737 te ? (bron: ?), ged. (doopsgezind) op 29-01-1764 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron.
Overl. op 26-08-1798 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b + DTB Edam inv nr 48b). bron bron, begr. op 29-08-1798 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron.
- Op 06-04-1762 Claas Jacobsz Hetjes, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden zijn goederen. Dit volgens ORA Edam inv nr 4003 (bron: ?)
- Bij beide huwelijken staat jongman wat zou betekenen dat hij maar 1 keer getrouwd was.
Otr. (1) [6546] op 26-02-1763 te Edam (bron: ? + DTB Edam inv nr 35). bron, tr. op 13-03-1763 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Trijntje (Trijntje) Reijers ? [21725].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Reijer (Reijer) ? [21726] en ? (?) ? [21727].
Otr. (2) [6547] op 03-01-1767 te Edam (bron: ? + DTB Edam inv nr 35). bron, tr. op 18-01-1767 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Grietje (Grietje) Pieters ROOS [21728].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) ? [21729] en ? (?) ? [21730].
- Op 07-09-1797 Bewijs van ´s moeders erfenis voor Jacob Klaasz Hetjes, nagelaten zoon van Grietje Pieters Roos, overleden te Middelie. De voogden Dirk Tijs, Dirk Hetjes en Pieter Tijs laten land registreren. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?)
- Op 03-01-1799 Bewijs van ´s vaders erfenis voor Jacob Hetjes, waaraf vader is Klaas Hetjes, minderjarige nagelaten zoon. De tot wettelijke voogden aangestelde Dirk Tijs, Dirk Hetjes en Pieter Tijs laten o.a. een huis in Middelie en een obligatie van f 600.- op naam van Trijn Dirks in dato 01-12-1660 registreren. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?)
- Op 06-02-1800 De voogden Dirk Tijs en Dirk Hetjes ontvangen de goederen van de getrouwde Jacob Klaasz Hetjes. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?).
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Dirk (Dirk) Jacobsz HETJES [1619] (code: 2^08+252), geb. op 06-11-1750 te Middelie (zie 508).
   3. m  Jan (Jan) Jacobsz HETJES [18425].
Geb. op 11-02-1752 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron, ged. (doopsgezind) op 03-02-1771 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron Overl. op 23-03-1810 te Middelie op 58-jarige leeftijd (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b + DTB Edam inv nr 67). bron bron bron, begr. op 26-03-1810 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron.
- Op 07-10-1779 Bewijs van ´s moeders erfenis van Grietje Jans Hetjes, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Grietje Claas Doets, tot Axwijk overleden, daar vader af is Jan Hetjes, aldaar woonachtig. De vader Jan Hetjes en de voogden Cornelis Claasz Doets en Jan Worp zijn als moeders erfenis een ketting bloedkoralen met gouden slot ter waarde van f 25.- overeen gekomen. Dit volgens ORA Edam inv nr 4003 (bron: ?)
- Op 19-10-1780 De vader en voogden laten nog enige goederen registreren. Dit volgens ORA Edam inv nr 4003 (bron: ?)
- Op 05-11-1800 Grietje Jans Hetjes, meerderjarig, geassisteerd met haar voogd, ontvangt haar goederen. Dit volgens ORA Edam inv nr 4003 (bron: ?).
Otr. (1) [5638] ? te ? Tr. op 22-jarige leeftijd op 03-02-1775 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk op 29-01-1775 te Middelie (doopsgezind) (bron: ?).
Echtgenote is Grietje (Grietje) Klaas DOETS [18426].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. op 17-09-1777 te Beemster (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron, begr. ? te ?
Dr. van Klaas (Klaas) DOETS [18427] en ? (?) ? [18428].
bron.
Otr. (2) [5639] ? te ? Tr. voor 1790 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Aagje (Aagje) Cornelis APPEL [18429].
Geb. ±1765 te ? (bron: ?), ged. (doopsgezind) op 28-02-1790 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron Overl. op 14-03-1810 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b + DTB Edam inv nr 67). bron bron bron, begr. op 17-03-1810 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron Dr. van Cornelis (Cornelis) APPEL [18430] en ? (?) ? [18431].
1017    Grietje (Grietje) Dirks ? [2454] (code: 2^09+505).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Dirk (Dirk) ? [2458] (code: 2^10+1010) (zie 2034) en ? (?) ? [2459] (code: 2^10+1011) (zie 2035).
Otr. (1) [6548] ? te ? Tr. voor 1749 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is ? (?) ? [21731].
Zn. van ? (?) ? [21732] en ? (?) ? [21733].
Otr. (2) [911] ? te ? Tr. op 04-12-1749 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk op 16-11-1749 te Middelie (Doopsgezind) (bron: ?).
Echtgenoot is Jacob (Jacob) Klaasz HETJES [2453] (code: 2^09+504) (zie 1016).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen (zie onder 1016).
 
1018    Cornelis (Cornelis) Jacobsz RUIJTER [2460] (code: 2^09+506).
Geb. op 01-11-1722 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron
, ged. (doopsgezind) op 04-02-1748 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron.
Overl. op 19-01-1792 te Middelie op 69-jarige leeftijd (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11). bron bron, begr. ±01-1792 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8), staat als laatste in staat 1791? bron.
Zn. van Jacob (Jacob) RUIJTER [2620] (code: 2^10+1012) (zie 2036) en Maritje (Maritje) Klaas STIJNS [2621] (code: 2^10+1013) (zie 2037).
- 12-04-1778 diaken.
Otr. [914] ? te ? Tr. op 25-jarige leeftijd op 28-01-1748 te Edam (bron: ?), tr. kerk ? te ?
1019    Trijntje (Trijntje) Jacobs ZOON [2461] (code: 2^09+507).
Geb. op 13-09-1723 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron
, ged. (doopsgezind) __-02-1748 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron Overl. op 13-08-1798 te Middelie op 74-jarige leeftijd (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b + DTB Edam inv nr 48b). bron bron bron, begr. op 16-08-1798 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron Dr. van Jacob (Jacob) Pietersz ZOON [2614] (code: 2^10+1014) (zie 2038) en Lijsbeth (Lijsbeth) Pieters ? [2615] (code: 2^10+1015) (zie 2039).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lijsbeth (Lijsbeth) Cornelis RUIJTER [1621] (code: 2^08+253), geb. op 29-06-1752 te Middelie (zie 509).
   2. v  Maartje (Maartje) Cornelis RUIJTER [6891].
Geb. op 15-09-1754 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron
, ged. (Doopsgezind) op 05-02-1775 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron.
Overl. op 24-01-1793 te Middelie op 38-jarige leeftijd (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11), verschil in bronnen 04-01 en 24-01 worden vermeld. bron bron Begr. ±01-1793 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8), staat als op een na laatste in staat 1793? bron.
   3. v  Trijntje (Trijntje) Cornelis RUIJTER [6892].
Geb. op 19-10-1755 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron
, ged. (doopsgezind) op 19-01-1777 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron Overl. op 05-11-1802 te Middelie op 47-jarige leeftijd (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b + DTB Edam inv nr 48b). bron bron bron, begr. op 10-11-1802 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron Otr. [1621] ? te ? Tr. ±01-1786 te ? (bron: ?), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 22-01-1786 te Middelie (bron: ?).
Echtgenoot is Jacob (Jacob) Pietersz HUIBERTS [4649].
Geb. ±1760 te ? (bron: ?), ged. (doopsgezind) op 01-04-1781 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11). bron.
Overl. op 29-03-1792 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11). bron bron, begr. ±04-1792 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron.
Zn. van Pieter (Pieter) Klaasz HUIBERTS [4650] en Neeltje (Neeltje) Jacobs TIJS [4651].
- Op 04-01-1798 Bewijs van ´s vaders erfenis voor Neeltje Jacobs Huijberts, minderjarige nagelaten dochter van Jacob Huijberts, in huwelijk geteeld bij Trijntje Cornelis Ruijter. De moeder Trijntje Cornelis Ruijter en de wettige aangestelde voogden Jan Huijberts en Dirk Hetjes zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. De wettige aangestelde voogden Jan Huijberts en Dirk Hetjes laten een stuk land in de Zeevang, een obligatie van f 550.- en een recepis van f 250.- registreren. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?)
- Op 07-02-1805 De voogden Jan Huijberts en Pieter Jansz Laan hebben f 193.17.4 meer ontvangen dan uitgegeven. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?)
- Op 05-03-1810 De voogden Jan Huijberts en Pieter Jansz Laan hebben in plaats van de nationale schuldbrieven f 2200.- aan inschrijvingen op het nationaal grootboek boven gebracht. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?)
- Op 05-04-1810 Neeltje Jacobs Huiberts, onlangs getrouwd, ontvangt met cosnent van haar man en voogden haar goederen. Dit volgens ORA Edam inv nr 4005 (bron: ?).

1020    Cornelis (Cornelis) Jansz LAAN [2462] (code: 2^09+508).
Geb. op 20-12-1740 te Middelie (bron: DTB Monnickendam inv nr 17). bron, ged. (doopsgezind) ? te ? (bron: ?).
Overl. op 20-01-1812 te Westzaan op 71-jarige leeftijd (bron: BS Westzaan). bron bron, begr. ? te ?
Zn. van Jan (Jan) LAAN [2474] (code: 2^10+1016) (zie 2040) en ? (?) ? [2475] (code: 2^10+1017) (zie 2041).
Otr. [915] ? te ? Tr. op 25-jarige leeftijd op 21-03-1766 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39b). bron, tr. kerk ? te ?
1021    Trijntje (Trijntje) Pieters de GEUS [2463] (code: 2^09+509).
Geb. op 29-07-1740 te Middelie (bron: DTB Monnickendam inv nr 17). bron, ged. (doopsgezind) ? te ? (bron: ?).
Overl. op 27-01-1808 te Westzaan op 67-jarige leeftijd (bron: ?). bron, begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) de GEUS [2476] (code: 2^10+1018) (zie 2042) en ? (?) ? [2477] (code: 2^10+1019) (zie 2043).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maartje (Maartje) Cornelis LAAN [24668].
Geb. op 22-07-1766 te Overleek (bron: DTB Monnickendam inv nr 17). bron, ged. (doopsgezind) ? te ? (bron: ?).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. m  Pieter (Pieter) Cornelisz LAAN [1622] (code: 2^08+254), geb. op 22-08-1768 te Overleek (zie 510).
   3. m  Jan (Jan) Cornelisz LAAN [24669].
Geb. op 16-09-1771 te Overleek (bron: DTB Monnickendam inv nr 17). bron, ged. (doopsgezind) ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   4. v  Hillegonda (Hillegonda) Cornelis LAAN [24670].
Geb. op 03-08-1773 te Overleek (bron: DTB Monnickendam inv nr 17). bron, ged. (doopsgezind) ? te ? (bron: ?).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   5. v  Trijntje (Trijntje) Cornelis LAAN [24671].
Geb. op 12-02-1776 te Overleek (bron: DTB Monnickendam inv nr 17). bron, ged. (doopsgezind) ? te ? (bron: ?).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

1022    Klaas (Klaas) Jansz HOOIJBERG [2464] (code: 2^09+510).
Geb. ? te Axwijk (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. op 04-02-1788 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b). bron bron, begr. op 08-02-1788 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron bron bron.
Zn. van Jan (Jan) HOOIJBERG [2470] (code: 2^10+1020) (zie 2044) en ? (?) ? [2471] (code: 2^10+1021) (zie 2045).
Otr. [916] op 18-12-1756 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 35). bron, tr. op 16-01-1757 te Edam (bron: DTB Edam inv nr 39). bron, tr. kerk ? te ?
1023    Neeltje (Neeltje) Jans HARTOG [2465] (code: 2^09+511).
Geb. rond 1710 te Middelie (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. op 04-03-1772 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b). bron bron, begr. op 16-03-1772 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 8). bron bron bron.
Dr. van Jan (Jan) HARTOG [2466] (code: 2^10+1022) (zie 2046) en ? (?) ? [2467] (code: 2^10+1023) (zie 2047).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje (Aaltje) Klaas HOOIJBERG [1623] (code: 2^08+255), geb. op 23-10-1757 te Middelie (zie 511).
   2. m  Jan (Jan) Klaasz HOOIJBERG [18419].
Geb. op 20-03-1762 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron, ged. (doopsgezind) op 27-02-1785 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron.
Overl. op 17-10-1810 te Edam op 48-jarige leeftijd (bron: DTB Middelie inv nr 10 + 11b + DTB Edam inv nr 67). bron bron bron, begr. ? te ?
Otr. [5637] ? te ? Tr. voor 1789 te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Niesje (Niesje) Simons BOOM [18422].
Geb. op 17-10-1767 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron, ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Simon (Simon) Maartensz BOOM (Hartog) [18423] en Sijtje (Sijtje) Jans STIJNS [18424].
bron.
   3. m  Cornelis (Cornelis) Klaasz HOOIJBERG [18420].
Geb. op 16-02-1764 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron, ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   4. v  Aagje (Aagje) Klaas HOOIJBERG [18421].
Geb. op 17-09-1768 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 10). bron, ged. (doopsgezind) op 24-02-1788 te Middelie (bron: DTB Middelie inv nr 11b). bron Overl. op 26-12-1819 te Middelie op 51-jarige leeftijd (bron: BS Middelie + DTB Middelie inv nr 10 + 11b). bron bron bron, begr. ? te ?

Eerste blad   Vorig blad Blad 158 van 448 bladen.Schema   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail